Carpintería

De WikiUA
Saltar a: navegación, buscar
Flag carpentry.gif

Útiles de carpintería

Útiles de carpintería


Objetos Manufacturables

Armas/Armaduras
Objeto Recursos Habilidades
Escudo de madera Tronco.gif 9 Troncos 52.6 Carpintería
Porra Tronco.gif 4 Troncos 30.0 Carpintería
Bastón Nudoso Tronco.gif 4 Troncos 48.9 Carpintería
Bastón Tronco.gif 3 Troncos 15.0 Carpintería
Bastón Negro Tronco.gif 8 Troncos 50.0 Carpintería
Cayado de pastor Tronco.gif 7 Troncos 78.9 Carpintería
Contenedores
Objeto Recursos Habilidades
Caja de madera con cerradura Tronco.gif 15 Troncos
5 Lingotes de cobre
65.0 Carpintería
Cofre de madera Tronco.gif 20 Troncos 73.6 Carpintería
Caja de madera Tronco.gif 10 Troncos 21.0 Carpintería
Cajón de madera Tronco.gif 8 Troncos 10.0 Carpintería
Caja mediana Tronco.gif 15 Troncos 31.5 Carpintería
Caja pequeña Tronco.gif 18 Troncos 47.3 Carpintería
Barril Tronco.gif 10 Troncos
2 Flejes de barril
55.0 Carpintería
Cubo vacio Tronco.gif 10 Troncos
5 Lingotes de hierro
43.3 Carpintería
Mobiliario
Objeto Recursos Habilidades
Mesa Tronco.gif 17 Troncos 42.1 Carpintería
Mesa Tronco.gif 23 Troncos 63.1 Carpintería
Mesa Tronco.gif 27 Troncos 40.0 Carpintería
Mesa Tronco.gif 6 Troncos
1 Tornillos
2 Telas
83.0 Carpintería
60.0 Sastrería
Mesa Tronco.gif 27 Troncos
30 Telas
89.0 Carpintería
60.0 Sastrería
Mesa Tronco.gif 27 Troncos
30 Telas
89.0 Carpintería
60.0 Sastrería
Mesa Tronco.gif 27 Troncos
30 Telas
89.0 Carpintería
60.0 Sastrería
Mesa Tronco.gif 17 Troncos 63.1 Carpintería
Armario Tronco.gif 35 Troncos 84.2 Carpintería
Armario Tronco.gif 35 Troncos 84.2 Carpintería
Estantería Tronco.gif 25 Troncos 31.5 Carpintería
Librería Tronco.gif 8 Troncos
2 Tornillos
20 Libros
36.5 Carpintería
Partitura Tronco.gif 15 Troncos 78.9 Carpintería
Partitura 1 Partitura
1 Partitura
78.9 Carpintería
Partitura Tronco.gif 20 Troncos 81.5 Carpintería
Partitura 1 Partitura
1 Partitura
81.5 Carpintería
Armario Tronco.gif 25 Troncos 85.0 Carpintería
Puerta Tronco.gif 30 Troncos 80.0 Carpintería
Barra Tronco.gif 30 Troncos 80.0 Carpintería
Banco Tronco.gif 30 Troncos 80.0 Carpintería
Vise Tronco.gif 30 Troncos 80.0 Carpintería
Banco Tronco.gif 30 Troncos 80.0 Carpintería
Cama 1 Lote de tablones
100 Telas
94.7 Carpintería
75.0 Sastrería
Cama 1 Lote de tablones
100 Telas
94.7 Carpintería
75.0 Sastrería
Cama 1 Lote de tablones
100 Telas
94.7 Carpintería
75.0 Sastrería
Cama 1 Lote de tablones
100 Telas
94.7 Carpintería
75.0 Sastrería
Cama 1 Lote de tablones
100 Telas
94.7 Carpintería
75.0 Sastrería
Cama 1 Lote de tablones
100 Telas
94.7 Carpintería
75.0 Sastrería
Cama 1 Lote de tablones
100 Telas
94.7 Carpintería
75.0 Sastrería
Cama 1 Lote de tablones
100 Telas
94.7 Carpintería
75.0 Sastrería
Trono Tronco.gif 17 Troncos 52.6 Carpintería
Silla Tronco.gif 17 Troncos 25.0 Carpintería
Silla Tronco.gif 15 Troncos 42.1 Carpintería
Silla Tronco.gif 15 Troncos 42.1 Carpintería
Silla Tronco.gif 13 Troncos 21.0 Carpintería
Silla Tronco.gif 13 Troncos 21.0 Carpintería
Taburete Tronco.gif 9 Troncos 11.0 Carpintería
Taburete Tronco.gif 9 Troncos 11.0 Carpintería
Banco Tronco.gif 17 Troncos 52.6 Carpintería
Decoración
Objeto Recursos Habilidades
Maqueta de barco Tronco.gif 10 Troncos 95.0 Carpintería
Linterna Tronco.gif 5 Troncos 40.0 Carpintería
Bola del mundo Tronco.gif 10 Troncos
2 Telas
80.0 Carpintería
40.0 Cartografía
Cuadro Tronco.gif 15 Troncos
25 Telas
80.0 Carpintería
65.0 Sastrería
Cuadro Tronco.gif 15 Troncos
25 Telas
80.0 Carpintería
65.0 Sastrería
Cuadro Tronco.gif 15 Troncos
25 Telas
80.0 Carpintería
65.0 Sastrería
Cuadro Tronco.gif 15 Troncos
25 Telas
80.0 Carpintería
65.0 Sastrería
Cuadro Tronco.gif 15 Troncos
25 Telas
80.0 Carpintería
65.0 Sastrería
Cuadro Tronco.gif 15 Troncos
25 Telas
80.0 Carpintería
65.0 Sastrería
Cuadro Tronco.gif 25 Troncos
35 Telas
85.0 Carpintería
70.0 Sastrería
Trofeos Tronco.gif 15 Troncos
10 Cuero cortado
72.0 Carpintería
60.0 Sastrería
Trofeos Tronco.gif 15 Troncos
10 Cuero cortado
72.0 Carpintería
60.0 Sastrería
Trofeos Tronco.gif 15 Troncos
10 Cuero cortado
72.0 Carpintería
60.0 Sastrería
Trofeos Tronco.gif 15 Troncos
10 Cuero cortado
72.0 Carpintería
60.0 Sastrería
Trofeos Tronco.gif 15 Troncos
10 Cuero cortado
72.0 Carpintería
60.0 Sastrería
Trofeos Tronco.gif 15 Troncos
10 Cuero cortado
72.0 Carpintería
60.0 Sastrería
Trofeos Tronco.gif 15 Troncos
10 Cuero cortado
72.0 Carpintería
60.0 Sastrería
Herramientas
Objeto Recursos Habilidades
Kit de taxidermia 1 Lote de tablones 100.0 Carpintería
Herramientas para pulir gemas Tronco.gif 20 Troncos
5 Lingotes de adamantium
15 Lingotes de cobre
87.5 Carpintería
Caña de pescar Tronco.gif 1 Tronco 68.4 Carpintería
Caña de pescar mágica 1 Tronco mágico 90.0 Carpintería
60.0 Magia
Cubo de tinte Tronco.gif 5 Troncos 52.0 Carpintería
Pinturas Tronco.gif 1 Tronco
Blood Moss.png 1 Musgo de sangre
10.0 Carpintería
Otros
Objeto Recursos Habilidades
Tablon Tronco.gif 1 Tronco 0.1 Carpintería
Lote de troncos Tronco.gif 150 Troncos 100.0 Carpintería
Lote de pergaminos Tronco.gif 4 Troncos 40.0 Carpintería
Lote de mapas Tronco.gif 4 Troncos 30.0 Carpintería
Tablón de anuncios Tronco.gif 20 Troncos 90.0 Carpintería
Pilón de agua Tronco.gif 15 Troncos 75.0 Carpintería
Sandalias Tronco.gif 15 Troncos 80.0 Carpintería
Plano de casa pequeña Tronco.gif 2 Troncos 100.0 Carpintería
Plano de casa mediana Tronco.gif 2 Tronco 100.0 Carpintería
Plano de casa grande Tronco.gif 2 Tronco 100.0 Carpintería
Sastrería/Cocina
Objeto Recursos Habilidades
Maniqui Tronco.gif 25 Troncos
10 Tela
63.1 Carpintería
65.0 Sastrería
Rueca Tronco.gif 20 Troncos 80.0 Carpintería
Telar Tronco.gif 20 Troncos 85.0 Carpintería
Entrenamiento
Objeto Recursos Habilidades
Diana Tronco.gif 5 Troncos 15.7 Carpintería
Dummy de entrenamiento Tronco.gif 30 Troncos 60.0 Carpintería
Dummy para practicar robo Tronco.gif 30 Troncos 70.0 Carpintería
Diana de entrenamiento Tronco.gif 30 Troncos 65.0 Carpintería